forbot
Investlab, OOO
+38 (044) 451-47-07
  • Investlab, OOO
  • Danh mục hàng

Danh mục hàng

Dụng cụ kiểm sóat thực phẩm
Đang có sẵn 
Nhóm: Dụng cụ kiểm sóat thực phẩm
23578.88 UAH(832 USD)
Thiết bị y tế
Đang có sẵn 
Nhóm: Thiết bị y tế
122913.60 UAH(3480 EUR)
Máy xem độ đậm đặc
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy xem độ đậm đặc
196732.40 UAH(5570 EUR)
Thiết bị làm nước cất
Đang có sẵn 
Nhóm: Thiết bị làm nước cất
9777.30 UAH(345 USD)
Máy phân tích sữa
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy phân tích sữa
14170 UAH(500 USD)
Máy phân tích sữa
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy phân tích sữa
19526.26 UAH(689 USD)
Máy phân tích sữa
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy phân tích sữa
15870.40 UAH(560 USD)
Máy phân tích sữa
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy phân tích sữa
32449.30 UAH(1145 USD)
Máy phân tích sữa
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy phân tích sữa
11500 UAH
Máy phân tích sữa
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy phân tích sữa
23890 UAH
Máy phân tích sữa
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy phân tích sữa
13270 UAH
Bồn tắm bằng nước trong phòng thí nghiệm
Đang có sẵn 
Nhóm: Bồn tắm bằng nước trong phòng thí nghiệm
6518.20 UAH(230 USD)
Hệ thống thử nghiệm test trong  phòng thí nghiệm
Đang có sẵn 
Nhóm: Hệ thống thử nghiệm test trong phòng thí nghiệm
Dụng cụ và hệ thống đo lường
Đang có sẵn 
Nhóm: Dụng cụ và hệ thống đo lường
113076.60 UAH(3990 USD)
Thiết bị đo lường
Đang có sẵn 
Nhóm: Thiết bị đo lường

Mô tả

Danh mục hàng Investlab, OOO, Ukraina, - trang của doanh nghiệp. Thông tin liên hệ, các chi tiết của doanh nghiệp – địa chỉ, số điện thoại, số fax. hàng hóa và dịch vụ