forbot

Investlab, OOO

+38 (044) 451-47-07
  • Investlab, OOO
Quầy trưng bày
Hệ thống thử nghiệm test trong  phòng thí nghiệm
Hệ thống thử nghiệm test trong phòng thí nghiệm
Thiết bị đo lường
Thiết bị đo lường
 Máy đo PH
 Máy đo PH
18189.80 UAH
Máy phân tích chất lượng hạt
Máy phân tích chất lượng hạt
Máy xem độ đậm đặc
Máy xem độ đậm đặc
196732.40 UAH
Máy phân tích sữa
Máy phân tích sữa
23890.00 UAH
Lọ thủy tinh phòng thí nghiệm
Lọ thủy tinh phòng thí nghiệm
1165.56 UAH
Dụng cụ đựng trong phòng thí nghiệm
Dụng cụ đựng trong phòng thí nghiệm
850.20 UAH
Dụng cụ đựng trong phòng thí nghiệm
Dụng cụ đựng trong phòng thí nghiệm
11194.30 UAH
34437.00 UAH
Bồn tắm bằng nước trong phòng thí nghiệm
Bồn tắm bằng nước trong phòng thí nghiệm
6518.20 UAH
Cân đo độ ẩm
Cân đo độ ẩm
5724.68 UAH
Hệ thống thử nghiệm test trong  phòng thí nghiệm
Hệ thống thử nghiệm test trong phòng thí nghiệm
Thiết bị đo lường
Thiết bị đo lường
 Máy đo PH
 Máy đo PH
Máy phân tích chất lượng hạt
Máy phân tích chất lượng hạt
Máy xem độ đậm đặc
Máy xem độ đậm đặc
Máy phân tích sữa
Máy phân tích sữa
Lọ thủy tinh phòng thí nghiệm
Lọ thủy tinh phòng thí nghiệm
Dụng cụ đựng trong phòng thí nghiệm
Dụng cụ đựng trong phòng thí nghiệm
Dụng cụ đựng trong phòng thí nghiệm
Dụng cụ đựng trong phòng thí nghiệm
Bồn tắm bằng nước trong phòng thí nghiệm
Bồn tắm bằng nước trong phòng thí nghiệm
Cân đo độ ẩm
Cân đo độ ẩm
HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ
Dụng cụ kiểm sóat thực phẩm
Đang có sẵn 
Nhóm: Dụng cụ kiểm sóat thực phẩm
23578.88 UAH(832 USD)
Thiết bị y tế
Đang có sẵn 
Nhóm: Thiết bị y tế
122913.60 UAH(3480 EUR)
Máy xem độ đậm đặc
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy xem độ đậm đặc
196732.40 UAH(5570 EUR)
Thiết bị làm nước cất
Đang có sẵn 
Nhóm: Thiết bị làm nước cất
9777.30 UAH(345 USD)
Máy phân tích sữa
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy phân tích sữa
14170 UAH(500 USD)
Máy phân tích sữa
Đang có sẵn 
Nhóm: Máy phân tích sữa
19526.26 UAH(689 USD)
Liên hệ

Địa chỉ

Ukraina,  Kiev,  av. Moskovskij, house 16, of.318, floor 3

Điện thoại của doanh nghiệp

Ban Giám đốc
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
Phòng Kinh doanh
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!
+380
Khi đặt hàng, xin bạn vui lòng cho người quản lý biết rằng các thông tin bạn lấy được từ allbiz. Chúng tôi rất cảm ơn bạn đã mua sắm qua allbiz!

Mô tả

Toàn bộ số sản phẩm và dịch vụ của công ty Investlab, OOO. Tất cả thông tin về Investlab, OOO tại Kiev (Ukraina).